Upravit stránku

Polityka prywatności

Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych nr. 101/2000 Sb. z późniejszymi zmianami i przepisów. Tomil Ltd. Wszystkie dane uzyskane od klientów są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy i nie pozwala osobom trzecim. Bez wyraźnej zgody klienta, Tomil Ltd. ich dane osobowe jedynie w zakresie dozwolonym przez ustawę o ochronie danych osobowych, w szczególności w § 5 ust. 2 pkt. b) oraz § 5. 6th