Upravit stránku

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

W niniejszym tekście znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób używamy i przetwarzamy udostępniane nam dane osobowe. Ponadto dowiedzą się Państwo, w jaki sposób się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących danych osobowych. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
 

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Firma / imię i nazwisko: TOMIL s.r.o.
Siedziba: Gen. Svatoně 149, 566 01 Vysoké Mýto
REGON (IČO): 25 28 14 70
Telefon +420 465 503 230
E-mail: tomil@tomil.cz

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy włącznie dane osobowe w celu komunikacji z użytkownikami stron internetowych lub realizacji usług lub sprzedaży towaru w ramach wypełniania zawartej umowy. Są to: Imię, Nazwisko, Adres dostawy, Adres do faktury, E-mail i Dane do przelewu w zależności od rodzaju płatności.
 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do komunikacji z użytkownikami strony internetowej lub wypełniania warunków umowy wynikającej z zamówienia oferowanych usług a mianowicie:
 
 • dostarczanie informacji o nowościach produktowych,
 • realizacja usług,
 • dostarczanie informacji o stanie zamówienia,
 • doręczenie zamówionego towaru,
 • realizacja ew. reklamacji

Adres e-mail jest nam potrzebny do informowania klientów o zniżkach i ofertach specjalnych, konkursach oraz innych interesujących nowościach. Aby uczestniczyć w tej rozszerzonej komunikacji marketingowej, klient musi wyrazić na nią świadomą zgodę czyli: wypełnić formularz rejestracyjny do poszczególnych adresów e-mail lub potwierdzić adres e-mail, który został wysłany klientowi na podstawie zamówienia usługi/produktu.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, można zawsze anulować taką zgodę. Ta opcja znajduje się w każdym doręczonym newsletterze. Mogą Państwo również w tym celu napisać do osoby upoważnionej na podany wyżej adres e-mail.
 

Jakimi danymi osobowymi dzielimy się ze stronami trzecimi?

Strony internetowe są podłączone do kilku aplikacji stron trzecich, które następnie przetwarzają dane na własne potrzeby. Kompletny przegląd aplikacji stron trzecich, z których korzystają nasze strony internetowe, znajduje się w poniższej tabeli:

Nazwa usługi DaneCelTyp zgody
FacebookCookies, anonimowe dane o zachowaniu i zainteresowaniach danej grupy. Uzasadnione interesy administratora. Opt-out, zgoda nie jest wymagana.
Google analyticsCookies, anonimowe dane o korzystaniu ze strony internetowej.Analiza anonimowych danych. Zgoda nie jest wymagana.
Google AdwordsCookies, anonimowe dane o korzystaniu ze strony internetowej.Optymalizacja kampanii na podstawie anonimowych danych. Zgoda nie jest wymagana.
MailchimpE-mail.Administracja i wysyłanie komunikacji e-mail.Uzasadnione interesy administratora, zgoda klienta.
SmartsuppCookies, anonimowe informacje o zachowaniu na stronie internetowej.  Analiza danych dot. zachowań klienta na stronie internetowej. Zgoda nie jest wymagana.

Za pośrednictwem aplikacji stron trzecich gromadzimy informacje o Państwa komputerze. Niniejsze dane pozostają anonimowe. Nie mogą Państwa identyfikować jako osoby, są używane wyłącznie do tworzenia statystyk a następnie do ich analizy.

Do czego używamy Cookies?

Korzystamy z cookies stron trzecich, które przechowują anonimowe informacje o odwiedzinach na stronach internetowych. Te mogą być potem używane do analizy lub celów marketingowych. Wszystkie informacje zawarte w cookies, które przechowujemy, pozostają anonimowe. Cookies nie można śledzić w sposób automatyczny -  używamy wariantu opt-in - tzn. pliki cookies obserwujemy wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika stron internetowych.


Jakich procedur bezpieczeństwa dot. przechowywania danych osobowych używamy?

Dostawca przyjął i zapewnia takie środki techniczne i organizacyjne, które zapobiegną ew. nieupoważnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, nieupoważnionych przesyłów, ich innego nieupoważnionego przetwarzania oraz innego rodzaju naruszenia danych osobowych.  

 • Anonimizacja danych osobowych.
 • Umiejętność przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 • Proces regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 • Wielopoziomowy firewall.
 • Ochrona antywirusowa i kontrola wstępu osób niepowołanych.
 • Szyfrowana transmisja danych za pośrednictwem technologii IT.
 • Dostęp do danych osobowych wyłącznie przez osoby upoważnione przez Dostawcę.
 • Serwery z danymi osobowymi zamknięte w serwerowni.  

Jak możemy kontrolować udostępnione nam dane osobowe?

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, z którymi konkretnie danymi pracujemy, należy zwrócić się do osoby upoważnionej – zob. adres e-mail w pierwszej części tej strony internetowej. W ten sam sposób należy również postąpić w przypadku, jeśli chcą Państwo usunąć swoje dane osobowe.
 

Postanowienia ogólne

 1. Klient dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich udostępnienie osobom trzecim pod warunkami opisanymi poniżej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie pisemnej w sposób niezautomatyzowany.  
 3. W razie gdyby użytkownik stron internetowych uważał, że administrator lub podmiot przetwarzający dane przetwarza jego dane osobowe w sposób niezgodny z ochroną życia prywatnego i osobistego lub niezgodnie z prawem, zwłaszcza, jeśli dane osobowe są niedokładne biorąc pod uwagę cel i sposób przetwarzania, może: zażądać wyjaśnień od sprzedającego lub podmiotu przetwarzającego dane wysyłając pismo na adres e-mail lub pocztą, zażądać wyjaśnień od administratora lub podmiotu przetwarzającego dane wysyłając pismo na jego adres e-mail lub pocztą, zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego dane wysyłając pismo na jego adres e-mail lub pocztą, że usunął wszelkie nieprawidłowości.
 4. Jeśli użytkownik stron internetowych zażąda informacji dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, sprzedający ma obowiązek mu takie informacje przekazać na jego adres e-mail lub na piśmie pocztą. W przypadku powtarzających się próśb administrator ma prawo zażądać adekwatniej rekompensaty (nieprzewyższającej nakładów niezbędnych do udzielania informacji) za udostępnienie informacji opisanych we wcześniejszym zdaniu.
 5. Sprzedający to prawnie zarejestrowany administrator danych osobowych. Dane osobowe klientów pozostają zabezpieczone przed ew. naruszeniami. Przetwarzanie danych osobowych klientów regulują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 10. Maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 6. Wszelkie wątpliwości, pytania, ew. ujawnienie lub naruszenia danych osobowych można zgłosić do odpowiedniego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)